როგორ დავაფიქსიროთ JBoss AS– მა Linux– ის დასაწყისში?

კვირის ბოლოს, მე ვთამაშობდი JBoss Application Server– ით CentOS 7. – ზე. დავამატე 7.1.1, და როდესაც დავიწყე დაწყება, ეს იყო ჩამოიხრჩო დაწყებისას.


[[ელ.ფოსტა დაცულია] bin] # ./standalone.sh
=========================================================== ========================
JBoss Bootstrap გარემო
JBOSS_HOME: /home/chandan/Downloads/jboss-as-7.1.1. საბოლოო
ჯავა: ჯავა
JAVA_OPTS: -server -XX: + გამოიყენეთ კომპრესირებული Oops -XX: + TieredCompilation -Xms64m -Xmx512m -XX: MaxPermSize = 256m -Djava.net.preferIPv4Stack = true -Dorg.jboss.resolver.warning = true -Dsun.rmi.dgc.cl .gcInterval = 3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval = 3600000 -Djboss.modules.system.pkgs = org.jboss.byteman -Djava.awt.headless = true -Djboss.server.default.config = standalone.xml
=========================================================== ========================
OpenJDK 64-bit სერვერის VM გაფრთხილება: MaxPermSize = 256m პარამეტრის უგულებელყოფა; მხარდაჭერა მოიხსნა 8.0
13: 39: 15,689 INFO [org.jboss.modules] JBoss მოდულების ვერსია 1.1.1.GA
13: 39: 16,236 ინფორმაცია [org.jboss.msc] JBoss MSC ვერსია 1.0.2.GA
13: 39: 16,346 ინფორმაცია [org.jboss.as] JBAS015899: JBoss AS 7.1.1. საბოლოო "ბრონტები" დაწყებული

რამდენიმე წუთი დაელოდა, მაგრამ არ გაუმართლა.

იგივე მდგომარეობაში ხართ? ნუ პანიკაში!

როგორც ჩანს, არსებობს ცნობილი საკითხი JBoss 7 – ით, Java 8 – ით და გამოსაყენებელია ჯავა 7. პირველი რაც გსურთ დაადასტუროთ, იყენებთ Java 8-ს.

[[ელ.ფოსტა დაცულია] bin] # ჯავა –ვერსია
openjdk ვერსია "1.8.0_111"
OpenJDK Runtime გარემო (მშენებლობა 1.8.0_111-b15)
OpenJDK 64-bit სერვერი VM (მშენებლობა 25.111-b15, შერეული რეჟიმი)
[[ელ.ფოსტა დაცულია] ურნა]#

როგორც ზემოთ ხედავთ, მე მაქვს Java 8 და საჭიროა Java 7 – ის გამოყენება.

თუ CentOS- ზე ხართ, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Java- ს ქვედა ვერსია შემდეგი ბრძანებით.

განახლება-ალტერნატივები – iconfig java

ეს საშუალებას მოგცემთ აირჩიოთ java ვერსია

[[ელ.ფოსტა დაცულია] bin] # განახლება-ალტერნატივა –config Java
არსებობს 2 პროგრამა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ‘java’.
შერჩევის ბრძანება
———————————————–
1 java-1.7.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.0.el7_3.x86_64/jre/bin/java)
* + 2 java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.111-2.b15.el7_3.x86_64/jre/bin/java)

შეიყვანეთ მიმდინარე შერჩევის შესანარჩუნებლად [+] ან ჩაწერეთ შერჩევის ნომერი:

შეიყვანეთ 1, და თქვენ ყველა მითითებულია.

თუ იყენებთ RHEL- ს ან არ გაქვთ Java 7, მაშინ პირველად დააინსტალირეთ PATH– ში.

ერთხელ მე დავყენე Java 7, JBoss 7 წარმატებით დავიწყებ.

[[ელ.ფოსტა დაცულია] bin] # ./standalone.sh
========================================================== ========================
JBoss Bootstrap გარემო
JBOSS_HOME: /home/chandan/Downloads/jboss-as-7.1.1. საბოლოო
ჯავა: ჯავა
JAVA_OPTS: -server -XX: + გამოიყენეთ კომპრესირებული Oops -XX: + TieredCompilation -Xms64m -Xmx512m -XX: MaxPermSize = 256m -Djava.net.preferIPv4Stack = true -Dorg.jboss.resolver.warning = true -Dsun.rmi.dgc.cl .gcInterval = 3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval = 3600000 -Djboss.modules.system.pkgs = org.jboss.byteman -Djava.awt.headless = true -Djboss.server.default.config = standalone.xml
========================================================== =======================
13: 46: 04,337 ინფორმაცია [org.jboss.modules] JBoss მოდულების ვერსია 1.1.1.GA
13: 46: 04,622 ინფორმაცია [org.jboss.msc] JBoss MSC ვერსია 1.0.2.GA
13: 46: 04,661 ინფო [org.jboss.as] JBAS015899: JBoss AS 7.1.1. საბოლოო "ბრონტები" დაწყებული
13: 46: 05,552 ინფო [org.xnio] XNIO ვერსია 3.0.3.GA
13: 46: 05,568 ინფო [org.jboss.as.server] JBAS015888: შექმნა ვებ მენეჯმენტის სერვისის შექმნა სოკეტის სავალდებულო გამოყენებით (მენეჯმენტი-http)
13: 46: 05,584 ინფო [org.xnio.nio] XNIO NIO განხორციელების ვერსია 3.0.3.GA
13: 46: 05,621 ინფო [org.jboss.as.logging] JBAS011502: ჩატვირთვის ჟურნალის მოცილების მოხსნა
13: 46: 05,643 INFO [org.jboss.remoting] (MSC მომსახურების თემა 1-3) JBoss Remoting ვერსია 3.2.3.GA
13: 46: 05,651 INFO [org.jboss.as.clustering.infinispan] (სერვერის სერვისის აუზი – 31) JBAS010280: Infinispan ქვესისტემის გააქტიურება.
13: 46: 05,722 ინფო [org.jboss.as.configadmin] (სერვერის სერვისის აუზი – 26) JBAS016200: კონფიგურაციის ადმინისტრირების ქვესისტემის გააქტიურება
13: 46: 05,734 INFO [org.jboss.as.naming] (ServerService თემა აუზი – 38) JBAS011800: დასახელების ქვესისტემის გააქტიურება
13: 46: 05,778 INFO [org.jboss.as.osgi] (ServerService თემა აუზი – 39) JBAS011940: OSGi ქვესისტემის გააქტიურება
13: 46: 05,871 INFO [org.jboss.as.security] (ServerService თემა აუზი – 44) JBAS013101: უსაფრთხოების ქვესისტემის გააქტიურება
13: 46: 05,884 ინფო [org.jboss.as.naming] (MSC სერვისის თემა 1-1) JBAS011802: დასახელების დასახელების მომსახურება
13: 46: 05,901 INFO [org.jboss.as.webservice] (ServerService თემა აუზი – 48) JBAS015537: გააქტიურება ვებ – სერვისების გაფართოება
13: 46: 05,983 ინფო [org.jboss.as.mail.extension] (MSC სერვისის თემა 1-1) JBAS015400: ფოსტის ფოსტის სხდომა [java: jboss / mail / ნაგულისხმევი]
13: 46: 06,001 ინფო [org.jboss.as.connector] (MSC მომსახურების თემა 1-2) JBAS010408: დაწყებული JCA ქვესისტემა (JBoss IronJacamar 1.0.9.Final)
13: 46: 06,002 INFO [org.jboss.as.security] (MSC სერვისის თემა 1-2) JBAS013100: მიმდინარე PicketBox ვერსია = 4.0.7.Final
13: 46: 06,104 INFO [org.jboss.as.connector.subsystems.datas Source] (ServerService თემა აუზი – 27) JBAS010403: JDBC– ის შესაბამისი დრაივერის კლასის დამონტაჟება org.h2.Driver (ვერსია 1.3)
13: 46: 06,440 ინფო [org.jboss.ws.common.management.Ab AbstractServerConfig] (MSC მომსახურების თემა 1-3) JBoss ვებ სერვისები – Stack CXF Server 4.0.2.GA
13: 46: 06,522 INFO [org.apache.coyote.http11.Http11Protocol] (MSC მომსახურების თემა 1-4) კოიოტის HTTP / 1.1 დაწყება http – 127.0.0.1-8080
13: 46: 06,746 INFO [org.jboss.as.server.deployment.scanner] (MSC სერვისის თემა 1-4) JBAS015012: დაიწყო FileSystemDeploymentService დირექტორია / დირექტორია /chandan/Downloads/jboss-as-7.1.1.Final/ დამოუკიდებელი / განლაგებული
13: 46: 06,747 INFO [org.jboss.as.remoting] (MSC მომსახურების თემა 1-1) JBAS017100: მოსმენა /127.0.0.1:9999
13: 46: 06,796 INFO [org.jboss.as.remoting] (MSC მომსახურების თემა 1-3) JBAS017100: მოსმენა /127.0.0.1:4447
13: 46: 06,883 INFO [org.jboss.as.connector.subsystems.datas Source] (MSC მომსახურების თემა 1-3) JBAS010400: მონაცემთა ბაზის მონაცემთა წყარო [java: jboss / მონაცემთა ბაზის წყაროები / მაგალითები
13: 46: 07,003 INFO [org.jboss.as] (კონტროლერის ჩატვირთვის თემა) JBAS015951: ადმინისტრატორი მოუსმინეთ http://127.0.0.1:9990
13: 46: 07,004 INFO [org.jboss.as] (მაკონტროლებელი ჩატვირთვის თემა) JBAS015874: JBoss AS 7.1.1. საბოლოო "ბრონტები" დაიწყო 3468 წელს – 208 სერვისით დაიწყო 133 (74 მომსახურება არის პასიური ან მოთხოვნა)

იმედი მაქვს, ეს ხელს უწყობს. შეიტყვეთ მეტი JBoss EAP ადმინისტრირება და კონფიგურაცია აქ.

ტეგები:

  • JBoss

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
    Like this post? Please share to your friends:
    Adblock
    detector
    map